Mijn naam is René Perdok.

Mijn streven is het overbruggen van de schijnbare kloof tussen business en IT, om zo de samenwerking tussen beide sectoren effectiever en efficiënter te maken. Als gedegen professional richt ik me op de invloed van technologie en IT op zowel de samenleving als bedrijven. Mijn kracht ligt in het verbanden leggen tussen business en IT, waarbij ik mijn strategisch inzicht, besluitvormingsvaardigheden op het gebied van IT-vraagstukken, en technische expertise optimaal benut.


Als innovator draag ik actief bij aan verandertrajecten, waarbij ik bedrijven voorbereid op een digitale toekomst. Mijn aanpak is pragmatisch en gericht op een zo effectief mogelijk gebruik van moderne methodieken.


Ik ben succesvol in het leiden van complexe, multidisciplinaire ICT-teams en kan effectief functioneren in politiek gevoelige omgevingen. Mijn leiderschapsstijl is pragmatisch, helder en doortastend. Ik ben in staat om complexe zaken te vereenvoudigen en structuur aan te brengen. Met een flexibele instelling en groot aanpassingsvermogen stuur ik als leidinggevende op hoofdlijnen, neem ik beslissingen, breng ik rust in turbulente teams en stimuleer ik medewerkers tot eigen inbreng en ontwikkeling.